ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΙ εκδόσεις EMVY όπως (υπο Εμμανουήλ Α.Ε.) άρθρα, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διερευνήθηκαν προσεκτικά. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν ούτε η Εμμανουήλ ΑΕ ούτε οι προμηθευτές μας ή τους προμηθευτές τους να εγγυηθούν με απόλυτη ακρίβεια το περιεχόμενο. Πιο συγκρκριμένα ειδήσεις, άρθρα και σχόλια που βασίζεται εν μέρει σε τρίτο στοιχεία προέρχονται. Εμμανουήλ Α.Ε. δηλώνει ρητά ότι οι βάσεις δεδομένων των πελατών και των σχετικών δεδομένων οι οποίες αντιμετωπίζονται με προσοχή και διακριτικότητα. Η ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών, δημοσιευμένα άρθρα και διατάξεις δεν απαιτούν την αγορά των προϊόντων. Επίσης, η εταιρία Εμμανουήλ Α.Ε. δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών δεν δίνονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση των μερών και χωρίς την εκπλήρωση των σκοπών των υπηρεσιών του αγοραστικού ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων.

 

Σημείωση: Η εταιρεία Εμμανουήλ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων που ανήκουν σε τρίτους.

 

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η τροποποίηση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την έγγραφη άδεια από τον Εμμανουήλ ΑΕ απαγορεύεται.